درباره ما

نام کارامورا از ترکیب نام دو جنگل ایرانی(جنگل کارا و جنگل جهان مورا) برگرفته شده است.تلاش ما این است تا با ایجاد طرح های جدید و خلاقانه از دکوراتیو چوبی فضایی گرم و دلنشین به خانه های ایرانی هدیه کنیم.کارامورا خود را موظف به ارائه کیفیت مطلوب و خدمات پس از فروش میداند. 

صاحب امتیاز:سعید کنگرانی فراهانی